Milestone Systems

Milestone Systems skulle have en masse PowerPoint præsentationer alignet, til et event. Alle bidragsydere, sendte deres præsentation til mig, og så skulle jeg aligne alt indhold til eventets CVI.

Milestone Systems alignement til event CVI

#milestonesystems #powerpointdesign #smuktCVI


SimSport

Jeg lavede denne Powerpoint template til SimSport i marts 2021.
På baggrund af en tidligere Powerpoint template, som jeg designede til Asetek i 2020.

SimSport PowerPoint design 2021

#SimSport #powerpointdesign #smuktCVI


Epos Audiosystems

Word templates:

Epos Audio bad mig om at redesigne deres Word skabelon, som bruges til rapporter og lign. Så den afspejler det corporate CVI.

#Word #Eposaudio #smuktCVI


Risk Intelligence

Skulle bruge en versatil Word rapport skabelon,
der skal være grundlag, for alle nye rapporter i organisationen.

Word #wordrapport #riskintelligence


AkademikerPension

Har fået et nyt CVI og skulle bruge både PowerPoint og Word skabeloner, der matcher det nye CVI. Desuden hjalp jeg med at overflytte ældre materiale, til de nye skabeloner.

AkademikerPensions PowerPoint skabelon 2021

akademikerpension #word #powerpoint #redesign